ISO-12647

Ofset Baskı Süreç Standardı (The ProcessStandard Offset, PSO), ISO' nun 12647 no’ lu baskı standartları; 1'den 7' ye kadar tüm farklı baskı tekniklerini kapsamaktadır. ISO 12647-2 numaralı baskı standardizasyonu,  "Tabaka Ofset" veya "Web Ofset" baskı makinelerinde üretimin baskı öncesi ögeleri de kapsayacak şekilde standardizasyonunu sağlayan tüm süreçlerin tanımıdır. Ofset Baskı Süreç Standardı (PSO); Almanya Baskı ve Medya Birliği (BVDM), FOGRA ve UGRA' nın iş birliği sonucunda oluşan uluslararası baskı endüstrisinde geçerlilik kazanmıştır.


PSO, modern üretim teknikleri ve ekipmanlarıyla basılan işler için Ofset baskı standardıyla uyumlu hedefler belirler. Matbaanın, bu belirlenen hedefler doğrultusunda üretim yapması beklenmektedir. Bu amaçla densitometrik ve spectral ölçüm cihazları, FOGRA vb. kuruluşlar tarafından özel hazırlanmış renk kontrol skalaları ve görsel yardımcı ögeler kullanılarak, baskı öncesi ve baskı süreçlerinin optimizasyonunu, kontrolünü ve denetlenmesini sağlayan metotlar belirlenmiştir.

Böylece müşterilerimize, tekrar edilebilir ve süreklilik arz eden, yüksek kalitede bir hizmet verilmesi amaçlanmaktadır. Tüm süreçlerde standart değerlerin belirlenmesiyle, çalışma istasyonları arası farklılıkların ortadan kaldırılması sağlanmaktadır. Ayrıca müşterilerimize zamanında, ISO standartları tarafından belirlenmiş baskı kalitesinde iş teslim güvencesi ve işlerin muntazam tekrarlanabilirliği mümkün olmaktadır. Bu sertifika ile birlikte, uluslararası hizmet veren firmalara ISO standart değerlerine bağlı kaliteli ve süratli hizmet vermek önceliklerimiz arasındadır.

Dizayn Etiket olarak, kendi kalite standartlarımızı her zaman en üst seviyede tutmaya önem vermekle beraber, sertifikalanma sürecini de kendimizi daha da geliştirmek için bir fırsat olarak görüyor ve bu süreci aynı zamanda matbaamızda yapılan baskılarda en mükemmel sonucu almayı garantilemek için bir yol olarak kullanıyoruz. ISO 12647-2 sertifikası, müşterilerimiz için de kendi yüksek standartlarına uyulacağını gösteren ek bir teminat olacaktır.